drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1094/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1094/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-08-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 23 sierpnia 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanowił : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie.

Skarżący w dniu [...]r. wezwany został - w drodze doręczenia zstępczego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270)- do uiszczenia wpisu od skargi. Zarządzenie dotyczące obowiązku wniesienia wpisu od skargi zawierało pouczenie, iż usunięcie tego braku winno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia.

Skarżący nie zastosował się do tego pouczenia i wpisu od skargi nie uiścił do chwili obecnej.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, jeżeli strona nie wykonała zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu od skargi.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji

postanowienia.Powered by SoftProdukt