drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu 659, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, IV SAB/Wa 279/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 279/13 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Szymańska /przewodniczący/
Jakub Linkowski
Łukasz Krzycki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
659
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), sędzia WSA Jakub Linkowski, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2014 r. sprawy ze skargi S. L. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Zarządu Dzielnicy [...] W. nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. - oddala skargę -Powered by SoftProdukt