drukuj    zapisz    Powrót do listy

6332 Należności  przedemerytalne, Zabezpieczenie społeczne, Wojewoda, Oddalono skargę, IV SA/Po 584/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 584/07 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Bożena Popowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6332 Należności  przedemerytalne
Hasła tematyczne
Zabezpieczenie społeczne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Dybowski Sędziowie WSA Bożena Popowska (spr.) As.sąd. Izabela Kucznerowicz Protokolant st.sekr.sąd. Krystyna Pietrowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 16 lipca 2008 r. sprawy ze skargi J.C. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku przedemerytalnego oddala skargę /-/I. Kucznerowicz /-/M. Dybowski /-/B. PopowskaPowered by SoftProdukt