drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, , Inne, Oddalono skargę, II SAB/Wa 691/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 691/15 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2015-08-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /przewodniczący/
Danuta Kania
Ewa Grochowska-Jung /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Anna Mierzejewska Sędzia WSA – Ewa Grochowska – Jung (sprawozdawca) Sędzia WSA – Danuta Kania Protokolant – specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] na bezczynność Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] marca 2015 r. – oddala skargę w całości –Powered by SoftProdukt