drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przyznano prawo pomocy w części
Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Rz 540/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 540/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Futera /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 86/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Referendarz sądowy Małgorzata Futera po rozpoznaniu w dniu 1lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] kwietnia 2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych na rok 2007 - postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić skarżącą od kosztów sądowych. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W skardze na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] kwietnia 2008r., S.R. wniosła o zwolnienie od opłaty w tej sprawie. W urzędowym formularzu PPF zawnioskowała o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu podała, że jest osobą samotną, pobiera rentę (612 zł), z której spłaca pożyczkę zaciągniętą na zakup leków (199 zł miesięcznie), sporą część świadczenia pochłaniają także opłaty (energia elektryczna, telefon). Skarżąca jest właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 4,75 ha, w tym 27 a lasu, a także jak podała, starego powojennego domu o pow. ok. 100 m- . Innego majątku, w tym oszczędności, wartościowych przedmiotów nie posiada.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Podane przez skarżącą okoliczności pozwalają stwierdzić, iż w rozpoznawanej sprawie spełnione zostały określone w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przesłanki przyznania stronie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od opłat sądowych w całości i zwrot wydatków.

Skarżąca jest osobą samotną i nie prowadzi z nikim wspólnego gospodarstwa domowego, wymaga leczenia z uwagi na liczne schorzenia. Jej dochody nie przekraczają najniższego wynagrodzenia za pracę, oscylując na granicy poziomu minimum socjalnego. Pomimo starań odmówiono jej pomocy finansowej ze środków przeznaczanych na opiekę społeczną, co spowodowało konieczność zaciągnięcia zobowiązania w instytucji finansowej. W takich okolicznościach faktycznych udzielenie skarżącej prawa pomocy jest zasadne.

W związku z powyższym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt