drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inne, dopuszczono do udziału w sprawie, II SA/Kr 268/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 268/16 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2016-03-22  
Data wpływu
2016-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Joanna Tuszyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 577/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14
I OSK 2723/16 - Postanowienie NSA z 2018-10-23
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
dopuszczono do udziału w sprawie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. – Redaktora Naczelnego Portalu "[...] w gminie [...]" na decyzję Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: dopuścić Stowarzyszenie "[...]" z siedzibą w W. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.Powered by SoftProdukt