drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Umorzenie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , II SA/Bk 196/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 196/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-05-11 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-04-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący/
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe.-

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.IV.2004r. skarżący cofnął swoją skargę. Czynność ta wiąże sąd

(art. 60 ustawy z 30.VIII.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U.Nr 153, poz. 1270). Dlatego na mocy art. 161 § 1 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy orzeczono jak w sentencji.-

abPowered by SoftProdukt