drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Rz 735/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 735/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2006-01-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Anna Lechowska /przewodniczący/
Magdalena Józefczyk.
Stanisław Śliwa /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lechowska Sędziowie NSA Stanisław Śliwa /spr./ AWSA Magdalena Józefczyk Protokolant: sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi C. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej -skargę oddala-Powered by SoftProdukt