drukuj    zapisz    Powrót do listy

6339 Inne o symbolu podstawowym 633, Zatrudnienie, Wojewoda, Oddalono skargę, II SA/Go 378/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 378/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Aleksandra Wieczorek /sprawozdawca/
Ireneusz Fornalik /przewodniczący/
Joanna Brzezińska
Symbol z opisem
6339 Inne o symbolu podstawowym 633
Hasła tematyczne
Zatrudnienie
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Asesor WSA Joanna Brzezińska Protokolant specjalista Ewa Kłosowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego oddala skargę.Powered by SoftProdukt