drukuj    zapisz    Powrót do listy

6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę, , Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddalono wniosek ...
Oddalono wniosek ..., I SA/Wa 1817/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1817/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-16  
Data wpływu
2007-11-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Miernik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Oddalono wniosek ...
Oddalono wniosek ...
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. O. o połączenie oddzielnie toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie spraw I SA/Wa 1817/07 oraz I SA/Wa 305/08, w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia sprawy ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2001 r., sygn. akt I SA 2399/99 postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt I SA/Wa 1817/07 POSTANOWIENIE Dnia 16 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. O. o przekazanie do rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2001 r., sygn. akt I SA 2399/99 postanawia: oddalić wniosek.Powered by SoftProdukt