drukuj    zapisz    Powrót do listy

6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne, , Wojewoda, Otwarto zamkniętą rozprawę
Odroczono rozprawę, II SA/Ke 551/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 551/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2007-12-21  
Data wpływu
2007-10-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Renata Detka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Otwarto zamkniętą rozprawę
Odroczono rozprawę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk- Moskal, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi H. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak. [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego I. otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo; II. odroczyć rozprawę.Powered by SoftProdukt