drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uchylono postanowienie Sądu, II SA/Po 871/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 871/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2005-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Kamieńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 632/08 - Wyrok NSA z 2009-04-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia E. z siedzibą w P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uzgodnień drogowych w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia na podstawie art. 165 w związku z art. 168 § 1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2007r. o stwierdzeniu prawomocności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006r. /-/ B. KamieńskaPowered by SoftProdukt