drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Budownictwa, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-04  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Gabriela Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia odrzucić zażalenie. Sygn. akt I SA/Wa 573/07 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2007 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07

w sprawie ze skargi J. W.

na decyzję Ministra Budownictwa

z dnia [...] marca 2007 r., nr [...]

w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

postanawia

odrzucić zażalenie.

I SA/Wa 573/07

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Zażalenie zostało sporządzone osobiście przez Z. W. występującego w imieniu własnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Stosownie więc do art. 173 § 2 w związku z art. 197 § 2 zażalenie może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Ponadto stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Postanowienie z dnia 19 października 2007 r. zostało doręczone Z. W., jedynie jako pełnomocnikowi S. W. Należy podkreślić, że nie zostało mu ono doręczone jako stronie, ponieważ Z. W. nie posiada przymiotu strony w niniejszym postępowaniu.

Mając na uwadze, że Z. W. nie jest stroną przedmiotowego postępowania złożone przez niego zażalenie należało uznać za niedopuszczalne i na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w sentencji postanowienia.

Sygn. akt I SA/Wa 573/07

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2007 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07

w sprawie ze skargi J. W.

na decyzję Ministra Budownictwa

z dnia [...] marca 2007 r., nr [...]

w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

postanawia

odrzucić zażalenie.

I SA/Wa 573/07

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Zażalenie zostało sporządzone osobiście przez Z. W. występującego w imieniu własnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Stosownie więc do art. 173 § 2 w związku z art. 197 § 2 zażalenie może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Ponadto stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Postanowienie z dnia 19 października 2007 r. zostało doręczone Z. W., jedynie jako pełnomocnikowi S. W. Należy podkreślić, że nie zostało mu ono doręczone jako stronie, ponieważ Z. W. nie posiada przymiotu strony w niniejszym postępowaniu.

Mając na uwadze, że Z. W. nie jest stroną przedmiotowego postępowania złożone przez niego zażalenie należało uznać za niedopuszczalne i na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt