drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Budownictwa, Podjęto postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia ..., VII SA/Wa 672/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 672/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Podjęto postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia ...
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. oraz S. i J. M. na decyzję Ministra Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia [...] lipca 1986 r. nr: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności nakazu rozbiórki przybudówki budynku postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe.Powered by SoftProdukt