drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Transport Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Transportu Drogowego, Odmówiono zawieszenia postępowania, VI SA/Wa 651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Transport
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II GSK 386/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odmówiono zawieszenia postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.125
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych i oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnegoPowered by SoftProdukt