drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Inne, Izba Skarbowa, Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w wyroku, I SA/Kr 1461/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1461/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2007-12-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Józef Gach /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 1919/08 - Wyrok NSA z 2010-04-01
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 24 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "M." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...], nr [...] w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania prawa podatkowego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt l SA/Kr 1461/07, poprzez wpisanie w komparycji wyroku prawidłowej nazwy strony skarżącej tj. "M." Spółka z o.o. w W. zamiast błędnie wpisanej nazwy tj. "M." Spółka z o.o. w W.

Uzasadnienie

Jak wynika z akt zarówno sądowych jak i administracyjnych niniejszej sprawy nazwa strony skarżącej to "M." Sp. z o.o. w W. Powołanie zatem w wyroku nazwy spółki "M." ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej wymagającej sprostowania.

Z tego względu sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w przedmiotowym wyroku na podstawie art.156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt