drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Żadne z wyżej wymienionych, II SA/Po 18/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 18/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia podjąć zawieszone postępowanie (-) E. PodrazikPowered by SoftProdukt