drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Celnej, Sprostowano omyłkę, I SA/Po 58/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 58/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-15  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I FZ 225/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 156 par 1 i 2 w zw z art 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008r na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T K na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P z dnia [...]r Nr [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia sprostować postanowienie z dnia [...]r w ten sposób, że numer decyzji "[...]" zastąpić nr decyzji "[...]". /-/ E. Brychcy

Uzasadnienie

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P z dnia [...]r omyłkowo wskazano numer skarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. jako [...].

Ponieważ powyższy błąd ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej, dlatego na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm) postanowiono jak w sentencji orzeczenia.

/-/ E. BrychcyPowered by SoftProdukt