drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, , Izba Skarbowa, Oddalono skargę, I SA/Bk 140/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-06-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 140/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-06-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-04-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Dariusz Marian Zalewski
Justyna Siemieniako /sprawozdawca/
Paweł Janusz Lewkowicz /przewodniczący/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Sędziowie asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako (spr.), sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, Protokolant starszy sekretarz sądowy Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 czerwca 2023 r. sprawy ze skargi K.W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 24 lutego 2023 r., nr 2001-IOA.4246.2.2023 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę.Powered by SoftProdukt