drukuj    zapisz    Powrót do listy

6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Bk 247/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 247/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-05-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Dariusz Marian Zalewski
Elżbieta Trykoszko /przewodniczący/
Marta Joanna Czubkowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Sędziowie asesor sądowy WSA Marta Joanna Czubkowska (spr.), sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 maja 2023 r. sprawy ze skargi B. K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 10 stycznia 2018 r. nr SKO.433/93/2017 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargęPowered by SoftProdukt