drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, II FSK 1832/11 - Postanowienie NSA z 2013-11-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 1832/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-11-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-07-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krzysztof Winiarski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Łd 1483/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-18
II FSK 3518/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, , , po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1483/10 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w P.) z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2013 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej J. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r., nr [...], na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego zawartego we wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FPS 1/13.

W dniu 21 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt. II FPS 1/13 została podjęta uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z uwagi na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 131 oraz art. 193 p.p.s.a. postanowił podjąć zawieszone postępowanie w sprawie.Powered by SoftProdukt