drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, , Burmistrz Miasta, Orzeczono o dopuszczeniu do udziału w sprawie, IV SAB/Gl 64/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Gl 64/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2017-06-08  
Data wpływu
2017-03-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Szczepan Prax /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Orzeczono o dopuszczeniu do udziału w sprawie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax, , po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Burmistrza Miasta M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia dopuścić do udziału w charakterze uczestnika postępowania A w W.Powered by SoftProdukt