drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Bk 328/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-06-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 328/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-06-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-05-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Andrzej Melezini /przewodniczący/
Anna Bartłomiejczuk /sprawozdawca/
Marcin Kojło
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Melezini, Sędziowie asesor sądowy WSA Anna Bartłomiejczuk (spr.), sędzia WSA Marcin Kojło, Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 czerwca 2023 r. sprawy ze skargi M.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 21 marca 2023 r. nr 401.249/A-7/X/2023 w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego oddala skargęPowered by SoftProdukt