drukuj    zapisz    Powrót do listy

6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Burmistrz Miasta i Gminy, Oddalono skargę, V SA/Wa 893/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 893/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-05-26 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2021-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Arkadiusz Tomczak /przewodniczący/
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Krystyna Madalińska-Urbaniak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Finanse publiczne
Sygn. powiązane
I GSK 557/22 - Wyrok NSA z 2022-06-03
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 maja 2021 r. sprawy ze skargi K. O.-K. – osoby prowadzącej Przedszkole Publiczne "[...] " w P. oraz O. B. i M. B. - osoby prowadzące Przedszkole Niepubliczne "[...] " w P. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie nieudzielenia dotacji w pełnej wysokości oddala skargę.Powered by SoftProdukt