drukuj    zapisz    Powrót do listy

6149 Inne o symbolu podstawowym 614, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Bk 205/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 205/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-05-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Barbara Romanczuk
Elżbieta Lemańska
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Sędziowie sędzia WSA Elżbieta Lemańska, asesor sądowy WSA Barbara Romanczuk, Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 maja 2023 r. sprawy ze skargi P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 9 lutego 2023 r. nr SKO.450/3/2023 w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika oddala skargęPowered by SoftProdukt