drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 185/08 - Postanowienie NSA z 2010-11-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 185/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-11-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maciej Jaśniewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Rz 643/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-05
I FSK 1503/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1, art. 131, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA (del): Maciej Jaśniewicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej "K." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 643/07 w sprawie ze skargi "K." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 4 czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia podjąć zawieszone postępowanie /-/ M. Jaśniewicz

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Sąd zawiesił postępowanie z uwagi na zadanie pytania prejudycjalnego. Wyrokiem z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę zainicjowaną wnioskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wobec tego odpadła przyczyna zawieszenia.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji na podstawie art.128 § 1 i art.131 w zw. z art.193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

/-/ M. JaśniewiczPowered by SoftProdukt