drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, , Minister Administracji i Cyfryzacji, Oddalono skargę, V SA/Wa 26/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 26/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-01-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Mydłowska /sprawozdawca/
Izabella Janson /przewodniczący/
Joanna Zabłocka
Symbol z opisem
6559
Sygn. powiązane
V SAB/Wa 26/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23
II GSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05
Skarżony organ
Minister Administracji i Cyfryzacji
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr.), Sędzia WSA - Joanna Zabłocka, Protokolant specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi V. Sp. z o.o. w W. na rozstrzygnięcie Ministra Administracji i Cyfryzacji zawartej w piśmie z dnia ... grudnia 2011 r. nr ... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oddala skargęPowered by SoftProdukt