drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Gry losowe, Minister Finansów, Oddalono skargę, V SA/Wa 292/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 292/20 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-09-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2020-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Arkadiusz Koziarski
Arkadiusz Tomczak /przewodniczący/
Bożena Zwolenik /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Gry losowe
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 847 art. 2 ust. 6, art. 2 ust. 3
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - t.j.
Dz.U. 2019 poz 900 art. 180, art. 181
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Dz.U. 2019 poz 768 art. 64 ust. 1 pkt 14, art. 54 ust. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Sędzia WSA - Bożena Zwolenik (spr.), Asesor WSA - Arkadiusz Koziarski, , Protokolant referent-stażysta - Patrycja Młynarczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2021 r. sprawy ze skargi L. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie uznania gry za grę na automacie w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych oddala skargę.Powered by SoftProdukt