drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Dopuszczono do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika, IV SA/Po 1002/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 1002/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2016-05-10  
Data wpływu
2015-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Józef Maleszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OSK 1843/16 - Wyrok NSA z 2018-06-27
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Dopuszczono do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Józef Maleszewski po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a dopuścić M. K. do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnymPowered by SoftProdukt