drukuj    zapisz    Powrót do listy

626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne, Samorząd terytorialny Finanse publiczne,  ,  , SA/Ka 1351/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-09-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Ka 1351/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach

Data orzeczenia
1993-09-16 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Katowicach
Symbol z opisem
626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Finanse publiczne
Powołane przepisy
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 art. 14 ust. 1, art. 86, art. 94 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Tezy

1. Ustanowienie innych zasad głosowania niż dopuszczone ustawą jest niezgodne z prawem i daje organowi nadzoru /art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ prawo stwierdzenia nieważności uchwały /art. 94 ust. 1 ustawy/ lub orzeczenia o jej niezgodności z prawem /art. 94 ust. 1 ustawy/.

2. Ustawa nie określa bliżej jak należy rozumieć "bezwzględną większość". Wyjść trzeba od niewątpliwej zasady niepodzielności głosu, a więc od tego, że jeden głos jest zawsze minimalną jednostką obliczeniową w każdym głosowaniu. Przy nieparzystej liczbie głosujących nie da się zatem stosować reguły "50 procent + 1 głos". Bezwzględną większością głosów jest pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.Powered by SoftProdukt