drukuj    zapisz    Powrót do listy

6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Bk 209/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-04-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 209/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-04-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Barbara Romanczuk
Elżbieta Lemańska /przewodniczący/
Małgorzata Roleder /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Lemańska, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), asesor sądowy WSA Barbara Romanczuk, Protokolant sekretarz sądowy Natalia Paulina Janowicz, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 408.5/G-1/2/2023 w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oddala skargęPowered by SoftProdukt