drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 611/11 - Postanowienie NSA z 2013-09-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 611/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-09-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-03-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Roman Wiatrowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Łd 1090/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-25
I FSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2014-04-02
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: , Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 1090/10 w sprawie ze skargi R. sp. z o.o. z siedzibą w L. na interpretację Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług magazynowych świadczonych na rzecz podmiotu zagranicznego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 lutego 2012 r., działając na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej: "P.p.s.a."), zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt: I SA/Łd 1090/10, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie przedstawionego pytania prejudycjalnego (sygn. akt przed TSUE C-155/12).

Z uwagi na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, tj. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 27 czerwca 2013 r. wydał wyrok w sprawie C-155/12, udzielając odpowiedzi na zadane pytanie prawne, od którego uzależnione było rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 131 i 193 P.p.s.a. postanowił podjąć zawieszone postępowanie.Powered by SoftProdukt