drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 658, Odrzucenie skargi, Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, VII SAB/Wa 140/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-01-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 140/22 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-01-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-08-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Janeczko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1221/23 - Postanowienie NSA z 2023-07-18
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA– Tomasz Janeczko po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2023r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. sp. z o.o. w W. i T. sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie dokonania oceny aktualności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1). odrzucić skargę, 2). zwrócić solidarnie skarżącym kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.Powered by SoftProdukt