drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, , Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Oddalono skargę, II SA/Bk 28/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 28/23 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-02-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-01-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Lemańska /przewodniczący/
Małgorzata Roleder
Marta Joanna Czubkowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Lemańska, Sędziowie asesor sądowy WSA Marta Joanna Czubkowska (spr.) sędzia WSA Małgorzata Roleder, , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2023 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w B. z dnia [...] listopada 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie wznowienia studiów oddala skargęPowered by SoftProdukt