drukuj    zapisz    Powrót do listy

, ,  ,  , II SA 808/83 - Wyrok NSA z 1983-08-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 808/83 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
1983-08-03 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA w Warszawie (przed reformą)
Powołane przepisy
Dz.U. 1974 nr 33 poz. 196 par. 5
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności.
Tezy

Brak zgody właściciela lokalu na zameldowanie w rozumieniu par. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności /Dz.U. nr 33 poz. 196/ nie może stanowić przeszkody w dopełnieniu obowiązku meldunkowego, gdy osoba faktycznie w danym lokalu zamieszkuje; w razie braku potwierdzenia przez właściciela na formularzu meldunkowym pobytu osoby podlegającej zameldowaniu organ przyjmujący zgłoszenie na zameldowanie dokonuje we własnym zakresie ustaleń co do faktu przebywania osoby ubiegającej się o zameldowanie w danym lokalu.Powered by SoftProdukt