drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Inne, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 1135/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 1135/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2014-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-08-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Barbara Wasilewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I SA/Sz 44/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-12
I FSK 1142/14 - Wyrok NSA z 2014-09-26
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 128 par. 1 pkt 4, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Sędzia NSA Barbara Wasilewska, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 44/12 w sprawie ze skargi Gminy M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 21 września 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowania sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1135/12, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 44/12, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczące tego czy w świetle art. 167, 187 i 189 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 347/1, ze zm.) oraz zasady neutralności, dopuszczalne są przepisy prawa krajowego takie jak art. 91 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), które powodują, że w przypadku zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego z wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego na czynności umożliwiające skorzystanie z tego prawa, nie jest możliwa jednorazowa korekta, ale dokonuje się jej w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym dobra inwestycyjne zostały oddane do użytkowania?

Z uwagi na okoliczność, że w dniu 5 czerwca 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-500/13, wydał postanowienie, w którym ustosunkował się do zadanego pytania, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowił podjąć zawieszone postępowanie.Powered by SoftProdukt