drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Inne, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, *Wystąpiono z sygnalizacją, I SA/Wr 656/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 656/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2020-01-15  
Data wpływu
2019-07-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Dagmara Dominik-Ogińska /przewodniczący sprawozdawca/
Anetta Makowska-Hrycyk
Kamila Paszowska-Wojnar
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
*Wystąpiono z sygnalizacją
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dagmara Dominik - Ogińska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Anetta Makowska - Hrycyk, Sędzia WSA Kamila Paszowska - Wojnar, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi J. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej postanawia: zawiadomić Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na nieprzeprowadzeniu postępowania w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a jednocześnie ocenie powyższej kwestii w odpowiedzi na skargę.Powered by SoftProdukt