drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Wyłączono sędziego, I SA/Gl 195/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 195/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2010-05-24  
Data wpływu
2010-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Wojciech Organiściak /przewodniczący sprawozdawca/
Przemysław Dumana
Eugeniusz Christ
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane
II FSK 133/11 - Wyrok NSA z 2012-08-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Wyłączono sędziego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Organiściak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia NSA Przemysław Dumana, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o wyłączenie sędziego postanawia wyłączyć sędziego NSA Małgorzatę Wolf – Mendecką. WSA/post.1 - sentencja postanowieniaPowered by SoftProdukt