drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Samorząd terytorialny Gospodarka komunalna Ewidencja ludności,  ,  , SA/Po 518/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Po 518/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu

Data orzeczenia
1995-06-29 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Poznaniu
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Gospodarka komunalna
Ewidencja ludności
Powołane przepisy
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 art. 7, art. 40 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 art. 5 ust. 3
Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Tezy

1. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/, odmiennie niż obowiązujące wcześniej Prawo lokalowe, nie przewiduje możliwości pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego.

2. Brak zameldowania nie pozbawia osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej.

Uzależnienie wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy od zameldowania na pobyt stały, w sposób istotny narusza prawo materialne, a w szczególności art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.

Sentencja

oddala skargę.Powered by SoftProdukt