drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Administracyjne postępowanie,  ,  , SA/Gd 478/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-06-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Gd 478/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku

Data orzeczenia
1985-06-20 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Gdańsku
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 art. 8
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Tezy

Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach organu odwoławczego, na tle tego samego stanu faktycznego w tej samej sprawie bez bliższego uzasadnienia takiej zmiany powodują, że może nastąpić uzasadnione podważenie zaufania obywateli do organów Państwa oraz wpływa ujemnie na świadomość i kulturę prawną obywateli /art. 8 Kpa/.Powered by SoftProdukt