drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Podatek od towarów i usług Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 104/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 104/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-03-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Artur Mudrecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
III SA/Wa 1255/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12
I FSK 307/12 - Wyrok NSA z 2012-04-17
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par 1 pkt 4 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Artur Mudrecki, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1255/09, w sprawie ze skargi K. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Rozpoznając na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. sprawę ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., III SA/Wa 1255/09 – Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie kasacyjne.

Przyczyną zawieszenia postępowania było skierowanie przez tenże Sąd pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni przepisów prawa wspólnotowego.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie C-588/10, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął w przedmiocie wskazanego pytania prejudycjalnego.

W związku z powyższym należało – na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – podjąć zawieszone postępowanie.Powered by SoftProdukt