drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Sprostowano omyłkę, V SA/Wa 692/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 692/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Zabłocka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Celne prawo
Sygn. powiązane
I GSK 913/08 - Wyrok NSA z 2009-05-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA – Joanna Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi W.Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej oraz kwoty wynikającej z długu celnego; postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r. w ten sposób, że w miejsce "asesor WSA Joanna Zabłocka" wpisać "sędzia WSA Joanna Zabłocka"

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wyrokiem z 10 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W.. W komparycji wyroku błędnie oznaczono skład orzekający, napisano "asesor WSA Joanna Zabłocka" zamiast "sędzia WSA Joanna Zabłocka".

Z uwagi na konieczność przywrócenia zgodnej z zamierzeniem Sądu treści wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt