drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odrzucono wniosek, II SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-12  
Data wpływu
2008-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Werpachowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 440/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 64 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Maria Werpachowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od rozpoznania sprawy ze skargi R. D. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia -odrzucić wniosek-

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2008 r. skarżący złożył wniosek o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od rozpoznania sprawy z jego skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia

[...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Przepisy art. 18-24 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dotyczą wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy. Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości wyłączenia sądu. Z tego względu wniosek o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt