drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, II SA/Po 174/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 174/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-02-07 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P S.A. z siedzibą w L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) połączyć sprawę o sygn. II SA/Po 174/08 ze skargi P. S.A. z siedzibą w L.na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] ze sprawą P. S.A. z siedzibą w P. prowadzoną pod sygn. II SA/Po 173/08 dotyczącą skargi na tę samą decyzję w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygn. II SA/Po 173/08. /-/B. DrzazgaPowered by SoftProdukt