drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika, I SA/Łd 173/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 173/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-16  
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Wiktor Jarzębowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika
Sentencja

Dnia 16 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia odmówić S. W. dopuszczenia do udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w charakterze pełnomocnika U. W.Powered by SoftProdukt