drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, , Inspektor Transportu Drogowego, Odmówiono zawieszenia postępowania, VI SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-13  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Borowiecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Sygn. powiązane
II GSK 330/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19
II GZ 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13
II GZ 285/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odmówiono zawieszenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. i A. W. – wspólników spółki cywilnej W. s.c. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi A. W.i A.W. – wspólników spółki cywilnej W. s.c. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...]czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnegoPowered by SoftProdukt