drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Bk 343/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-12-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 343/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-12-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Józef Orzel
Sławomir Presnarowicz /przewodniczący/
Włodzimierz Witold Kędzierski
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Janusz Lewkowicz (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "P." B. S.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2005 r. Nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8.11.2005 r. Sąd wezwał skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu od skargi pouczając, że nieuzupełnienie braków skargi spowoduje jej odrzucenie.

Skarżąca otrzymała wezwanie dnia 10.11.2005 r.

Ponieważ wpis nie został uiszczony, skarga podlegała odrzuceniu na mocy przepisów art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt