drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej,  , I SA/Łd 317/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 317/04 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Brolik (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. z dnia [..] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za m-c wrzesień 2002 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz .U. z 2002r., Nr 153, poz.1270) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. strona skarżąca otrzymała za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 3 marca 2004r. Skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., strona złożyła w dniu 5 kwietnia 2004r, a zatem o przewidzianym w ustawie terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy- Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargęPowered by SoftProdukt