drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, , Minister Budownictwa, Uchylono postanowienie Sądu w przedmiocie stwierdzenia prawomocności, I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Sygn. powiązane
I OSK 1266/08 - Wyrok NSA z 2009-09-15
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu w przedmiocie stwierdzenia prawomocności
Sentencja

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "R." Spółki z o.o. w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2008 r. stwierdzające z dniem 29 grudnia 2007 r. prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r.Powered by SoftProdukt