drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I SA/Po 1363/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1363/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2007-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Roman Wiatrowski. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II FSK 1808/08 - Wyrok NSA z 2010-03-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 126, art. 129
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 19 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Roman Wiatrowski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi MJ na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia: podjąć zawieszone postępowanie /-/ R. Wiatrowski

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...]sygn. akt [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny na zgodny wniosek stron Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.).

Wniosek o zawieszenie postępowania strony uzasadniły okolicznością, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu [...] wydał wyrok w tożsamym stanie faktycznym i prawnym o sygn. akt [...], od którego została złożona skarga kasacyjna.

Pismem z dnia [...] M J wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania uzasadniając to tym, że wyrokiem z dnia [...] o sygn. akt [...] Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...].

W związku z powyższym na podstawie art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd postanowił jak w sentencji.

/-/ R. WiatrowskiPowered by SoftProdukt